EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"
EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194 Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει ότι καθώς κανείς από τους υποψήφιους δεν είχε επάρκεια διερμηνέα, επιπλέον κανείς από τους υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 20/30 (άθροισμα) στην προφορική και γραπτή εξέταση της γλώσσας και κανείς δεν από τους υποψηφίους δεν είχε καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ο διαγωνισμός για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κηρύσσεται άγονος.

Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Φορέων Χανίων την Πέμπτη, 14/03/2019.

Κατά της απόφασης του Δ.Σ. επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Oι ενστάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 27/03/2019 μέχρι και Παρασκευή 29/03/2019 ώρα 2:00μ.μ.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (29/03/2019 και ώρα 2 μ.μ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίστηκε από το Δ.Σ. της 19/4/2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Επιλογής Προσωπικού θα συνεδριάσει εκ νέου για την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης και αφού επικυρωθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του συντονιστή εταίρου του προγράμματος (Αναπτυξιακή Ηρακλείου).