EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"
EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194 Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2733/31-05-2019

Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων», με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο προσωρινός πίνακας και η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Φορέων Χανίων την Παρασκευή 20/06/2019.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στις ιστοσελίδες της Σύμπραξης Φορέων Χανίων (www.sfchania.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Oι ενστάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από Δευτέρα 24/06/2019 μέχρι και Τετάρτη 26/01/2019 ώρα 2:00μ.μ.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Σύμπραξη Φορέων Χανίων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (26/06/2019 και ώρα 2 μ.μ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Σύμπραξη Φορέων Χανίων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίστηκε από το Δ.Σ. της 19/4/2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Επιλογής Προσωπικού θα συνεδριάσει εκ νέου για την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης και αφού επικυρωθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του συντονιστή εταίρου του προγράμματος (Αναπτυξιακή Ηρακλείου).

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν είναι στο υπό πρόσληψη προσωπικό, θα συμπεριληφθούν στους πίνακες επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων, η Σύμπραξη Φορέων Χανίων θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων: